Skip to content

Podržavanje procesa demokratizacije i pomirenja na zapadnom Balkanu

Kroz regionalnu saradnju organizacija iz 6 zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, ovaj projekat koji podržava Višegrad fond ima za cilj podržavanje procesa demokratizacije i pomirenja u regionu angažovanjem i povećavanjem kapaciteta mladih stručnjaka i novinara iz šest zemalja zapadnog Balkana za jačanje povjerenja i napora na izgradnji mira u njihovim društvima.

Ključno je fokusirati se na mlade generacije i dati im perspektivu o budućnosti, a ne prošlosti, i aktivno uključiti organizacije civilnog društva koje rade s mladima u regiji.

Cilj projekta je identifikacija 30 mladih profesionalaca (lideri civilnog društva, politički predstavnici, novinari i sl.) u 6 zemalja Zapadnog Balkana, koji su već poznati u svojim zajednicama, kako bi dalje razvijali svoje kapacitete kroz know-how metode i prenos iskustva od profesionalaca i stručnjaka putem ličnih i mrežnih aktivnosti. Ovi obučeni mladi ljudi mogu nastaviti svoj rad kao „influenceri“ koji promovišu agendu pomirenja i aktivnosti povezane sa borbom protiv nacionalističkih tendencija. Istovremeno, mladi stručnjaci će se obučavati na osnovu ToT (obuka trenera) tehnike i potom će svoja stečena znanja i iskustva prenositi u svoje zajednice (kao dio održivosti projekta).

Okolnosti koje želimo promijeniti

Projektne aktivnosti

  • Trodnevni trening za prvu grupu 15 učesnika u Tirani, Albanija
Fokus ovog treninga će biti demokratija i vladavina zakona i njihov značaj za proces pomirenja, medijska pismenost i antikorupcija. Program će kombinovati obuku i radionice, diskusije s donosiocima mišljenja i aktivnosti izgradnje tima. Cilj sesije će biti razvijanje vještina i znanja mladih stručnjaka kroz prenos iskustva članova projektnog tima, stručnjaka i lokalnih partnera, kako bi mogli aktivno da podržavaju svoje napore na demokratizaciji i pomirenju u svojim zajednicama.
  • Trodnevni trening za drugu grupu 15 učesnika u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Fokus ovog treninga će biti demokratija i vladavina zakona i njihov značaj za proces pomirenja, medijska pismenost i antikorupcija. Program će kombinovati obuku i radionice, diskusije s donosiocima mišljenja i aktivnosti izgradnje tima. Cilj sesije će biti razvijanje vještina i znanja mladih stručnjaka kroz prenos iskustva članova projektnog tima, stručnjaka i lokalnih partnera, kako bi mogli aktivno da podržavaju svoje napore na demokratizaciji i pomirenju u svojim zajednicama.
  • Zajednička online radionica za 30 učesnika projekta
Fokus radionce će biti na geopolitičkom razvoju i njegovom uticaju na regiju, suzbijanju dezinformacija i zlonamjernim aktivnostima. Program će kombinovati online predavanja, treninge, ali i diskusije s vođama mišljenja i donosiocima odluka, kao i između učesnika projekta, kako bi imali priliku razmijeniti svoje dojmove i progres. Pored toga, učesnici projekta će imati priliku da predstave svoj napredak u izradi prijedloga politika i raditi na njima zajedno s medijatorima tokom sesija.
  • Prijedlozi politika o budućnosti regije zapadnog Balkana

Članovi mreže mladih stručnjaka će se podijeliti u tri grupe, zavisno o njihovim interesima i stručnosti za izradu 3 prijedloga politika i preporuka o budućem razvoju regije zapadnog Balkana, s naglaskom na tri teme: – Budućnost pomirenja na Zapadnom Balkanu – Socio-ekonomski razvoj zapadnog Balkana – Budućnost zapadnog Balkana u evropskom projektu. Projektni partneri i stručnjaci mentorisaće proces izrade prijedloga politika lično i putem interneta.

  • Studijsko putovanje na GLOBSEC konferenciju u Bratislavi, Slovačka
Studijsko putovanje 10 najaktivnijih mladih lidera u Slovačku i učešće na GLOBSEC konferenciji. Tokom posjete završit će program sastanaka i treninga na temu proširenja EU, regionalne suradnje i pomirenja. Također će imati priliku podijeliti svoja iskustva s terena i predstaviti prijedloge politika stručnjacima i donosiocima odluka V4 i EU.

Jedan od glavnih rezulata projekta je mreža obučenih mladih lidera (koncept treniranje-trenera) iz svih šest zemalja zapadnog Balkana od kojih se očekuje da nastave da djeluju u svojim zajednicama kao zagovornici promocije regionalne saradnje i pomirenja, tako postajući multiplikatori, dijeleći svoje ideje i iskustva dalje među svojim vršnjacima.


Za više informacija kontaktirajte Veroniku Kusyovu na v.kusyova@humanityinaction.org

Projektne aktivnosti

Ovaj projekat podržava:

Projekat se implementira u partnerstvu sa: