Skip to content

MICC WeB

Korištenje modela Međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan za poticanje međuetničkog dijaloga i regionalne saradnje.

Humanity in Action BiH je od 2013. do 2015. godine, pomogla u koordinaciji intenzivnog programa o ljudskim pravima i međunarodnoj pravdi koji se sastojao od simuliranih sudskih slučajeva, obuke, radionica i diskusija u cilju jačanja međuetničkog dijaloga i regionalne saradnje.

© MrPhotoMania

  • KADA: Jesen 2013 do proljeća 2015
  • GDJE: Bosna i Hercegovina (Mostar i Sarajevo), Hrvatska (Osijek i Zagreb), Srbija (Novi Sad i Beograd)
  •  ZA: Srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije

Model Međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan (MICC WeB) omogućuje mladima da uče o ljudskim pravima putem intenzivnog programa koji se sastoji od simuliranih sudskih slučajeva, obuka, radionica i rasprava.

Svojim naglaskom na grupni rad, MICC WeB postavlja temelje za međuetnički dijalog i regionalnu saradnju, pretvarajući učesnike u agente promjene u svojim zajednicama.

„Model Međunarodnog krivičnog suda“ (MICC) kreiran je od strane Kreisau-inicijative, Berlin. Projekt se provodi u Poljskoj, u selu Krzyzowa, više od 10 godina. Prvobitno je počeo sa sudionicima iz Njemačke i Poljske, a sada okuplja učesnike iz cijelog svijeta. MICC WeB je kreiran i po uzoru na MICC. MICC WeB ponavlja uspješan projekt Kreisau-inicijative u regiji koja je pretrpjela sukob prije dvije decenije i gdje se o posebno osjetljivom predmetu ratnih zločina ne raspravlja u javnosti, a kamoli u školama. Kreisau-inicijativa podržala je inicijativu i stvaranje MICC-a WeB.

 

Kako izgleda Model International Criminal Court na Zapadnom Balkanu?

Model International Criminal Court Western Balkans su velikodušno podržali: