Ga naar de inhoud

We geloven in samenwerking.

Wij zijn dankbaar voor de steun en het vertrouwen van alle financiers die het werk van Humanity in Action Nederland mogelijk maken. Ook bedanken wij onze donateurs, Senior Fellows, partners, gastgezinnen, vrienden en vrijwilligers voor hun betrokkenheid en cruciale bijdragen aan ons werk.


Het Europese Fellowship 2022 wordt gefinancierd door de Duitse EVZ stichting en het Duitse Federale Ministerie van Financiën (BMF).

Het Europese Fellowship 2022 vindt plaats in samenwerking met Humanity in Action Duitsland.

Wij zijn de volgende instellingen dankbaar voor hun genereuze steun en vertrouwen in de afgelopen jaren: