Skip to content
Da biste se prijavili za Humanity in Action Fellowship programe iz Bosne i Hercegovine, molimo da pročitate ispod detaljnije informacije o onome što tražimo u sklopu vaše prijave. Vaša prijava se smatra potpunom i podnesenom kada primimo sve tražene dokumente i odgovore u aplikaciji. Aplikacije koje su nepotpune ili kojima nedostaje dokumentacija nakon roka ne mogu se razmatrati.

2018 Sarajevo Fellowship

Fellowship & Application Resources