Ga naar de inhoud

 

In 2017 sloeg Humanity in Action Nederland de handen ineen met Framer Framed en Castrum Peregrini voor een driedelige symposium serie, ‘Art as Resistance’. Met ‘Art as Resistance’ verkennen wij de noodzaak voor een verandering in de manier waarop culturele instellingen in Nederland verhalen in beeld brengen. We zijn kritisch en onderzoeken het belang om deze verhalen te koppelen aan onze nationale geschiedenis.

Door middel van workshops, presentaties en theater vergroten de deelnemers hun kennis en verruimen hun blik.

Symposium Drieluik

  1. Art & Affinity
  2. Taking the Oils out of the Arts
  3. Popular Culture & Social Injustice

De eerste editie belichtte het thema Art & Affinity en besprak hoe kunst het gevoel kan bevorderen deel uit te maken van een bepaalde groep. Vragen waar we ons op richtten waren: Wie zijn onze natuurlijke vrienden en werkelijke familie? En welke verhalen vertellen we onszelf over onze familie?

Bij het tweede symposium gingen deelnemers aan de slag met de ethiek rondom culturele instellingen en financiële sponsoring door fossiele brandstoffen bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst werd nagedacht over hoe bedrijven profiteren van deze uitingen van ‘greenwashing’, en of culturele instellingen zich zouden moeten verantwoorden. 

“… een veelzijdige serie waarin kunst als verzet op verschillende manieren belicht wordt …”

– Deelnemer, Symposium #2

De derde editie, ‘Arts as Resistance Popular Culture en Social Injustice of Art as Resistance’, vond plaats in 2019. Tijdens deze editie gingen cultuurdeskundigen in dialoog met het publiek over de impact van populaire cultuur op sociale kwesties en vice versa. Vragen waar we ons op richtten waren: Moeten kunstenaars met een groot platform zich uiten over sociale kwesties?; Welke rol speelt activisme op sociale media binnen deze interactie?; En hoe kan de populaire cultuur voor verbinding zorgen om polarisatie tussen groepen in de samenleving tegen te gaan?

Bij de bestrijding van sociale onrechtvaardigheid vanuit een intersectioneel perspectief moeten we altijd rekening houden met de volgende twee vragen: 1. Wie is gekwetst? en 2. Wie wordt er gehoord?

– Deelnemer, Symposium #3

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van:

Bekijk onze andere programma's