Ga naar de inhoud

Jaarlijk organiseert Humanity in Action Nederland het jongerenprogramma HIA Junior, geïnspireerd op ons Amsterdam Fellowship. Tijdens het Juniorprogramma zetten middelbare scholieren zich op vergelijkbare wijze in voor maatschappelijke uitdagingen rondom mensenrechten.

HIA Junior 2019 Klimaat, Duurzaamheid en Mensenrechten

Van 24 tot en met 26 oktober 2019 vond alweer de 6e editie van HIA Junior plaats. Het thema van dit jaar was ‘Klimaat, Duurzaamheid en Mensenrechten’. De Junior Fellows, afkomstig uit verschillende plekken in Nederland, kwamen samen in Amsterdam met een belangrijke vraag: Hoe kunnen wij als jongeren op een inclusieve en duurzame manier bijdragen aan een schoner milieu?

De Junior Fellows  bezochten het Europees kantoor van het duurzame kledingmerk Patagonia, namen deel aan een workshop up-cyclen van Fawaka Ondernemersschool en bedachten samen innovatieve milieuvriendelijke producten. Van Greenpeace leerden zij de kunst van het campagne voeren, waarna ze hun ouders lieten overstappen op groene energie.

Op de laatste dag van het programma maakten de Junior Fellows prachtige spandoeken en protestborden voor de nationale klimaatstaking van vrijdag 29 november 2019. Samen namen ze deel aan de staking.

Wij blikken terug op een geslaagd en inspirerend HIA Junior.
Bekijk hieronder de aftermovie.

 

HIA Junior 2019 Klimaat, Duurzaamheid en Mensenrechten

Mensenrechten en maatschappelijk burgerschap voor alle leeftijden

Met HIA Junior spant Humanity in Action Nederland zich sinds 2015 in voor actief maatschappelijk burgerschap onder middelbare scholieren (VMBO/HAVO/VWO) tussen de 14 en 18 jaar oud. Gedurende het meerdaags interactief programma tijdens één van de schoolvakanties, onderzoeken zij gezamenlijk een actueel maatschappelijk vraagstuk in de context van mensenrechten, democratie en inclusiviteit. De afgelopen jaren kwamen thema’s aan bod zoals vluchtelingen, integratie en migratie, racisme, slavernij(verleden), de rol van jonge politici in Nederland en media & storytelling.

HIA Junior faciliteert constructief dialoog, versterkt sociale cohesie, vergroot maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijk leiderschap en ontsluit een netwerk onder de nieuwe generatie toekomstbouwers. HIA Junior stimuleert jong talent om hun wereldbeeld te vergroten.

Humanity in Action Nederland brengt bewust jongeren met zeer diverse achtergronden – uit alle hoeken van de samenleving  – samen. Wij richten ons hierbij ook op scholieren die minder kans hebben om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Wij dagen hen uit kritisch te reflecteren, te leren van elkaars opvattingen, culturen en identiteiten én in actie te komen. In dit programma geen leraren: wel inspirerende rolmodellen recht uit de samenleving, met elkaar in gesprek, én samen aan de slag.

Ter feestelijke afsluiting presenteren deelnemers op het podium wat ze hebben geleerd en gemaakt aan vrienden & familie en partners van Humanity in Action Nederland. Zij worden officieel benoemd tot ‘Junior Fellow’ en treden toe tot het Humanity in Action Netwerk.

Met HIA Junior stellen wij jongeren in staat ervoor te kiezen een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dat is hard nodig. Juist nu.


“Het liet me vluchtelingen in een nieuw licht zien. In plaats van er vanuit te gaan dat elke vluchteling hetzelfde is, weet ik nu dat iedereen zijn eigen verhaal heeft.”

– Junior Fellow, 2017

  • 2016 HIA Junior deelnemers aan het werk

Junior Fellows in Actie

In het kort

  • Wat: Educatief programma
  • Wie: Circa 20 scholieren (VMBO/HAVO/VWO) per jaar
  • Focus: Actueel vanuit historisch perspectief
  • Benadrukt: Verbinding & sociale cohesie
  • Versterkt: Persoonlijk leiderschap
  • Ontwikkelt: Maatschappelijk burgerschap
  • Inspireert: Gezamenlijke actie

Humanity in Action Nederland brengt bewust jongeren met zeer diverse achtergronden – uit alle hoeken van de samenleving  – samen. Wij richten ons hierbij ook op scholieren die minder kansen hebben deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. 


“Het programma heeft me veel geleerd. Ik heb gemerkt dat ik anders naar dingen ben gaan kijken. En ik neem nu de tijd om mijn mening te vormen en te begrijpen.”

– Junior Fellow, 2016


Impact

  • Deelnemers betrokken: meer dan 80 scholieren
  • Sprekers uitgenodigd: meer dan 45 gastsprekers

Eerdere edities

In 2018 stond HIA Junior onder het thema ‘Tall Tales’ in het teken van de rol van mensenrechten in de media, met storytelling als belangrijkste uitdrukkingsvorm. De programmering bestond, onder andere, uit een mini-college mensenrechten, een bezoek aan de fototentoonstelling ‘House of Wisdom’ en verschillende workshops. Junior Fellows mochten eveneens input geven aan de theatergroep PlayBack voor hun nieuwe voorstelling over discriminatie en inclusiviteit. Op de laatste dag kwamen de scholieren zelf in actie. Zij maakten eigen campagne vlogs over een onderwerp naar keuze, zoals vooroordelen over seksuele diversiteit, de vraag naar objectief nieuws, en de wens om op school uitgebreider stil te staan bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

In januari 2017 leerden de Junior Fellows over mensenrechten, inclusiviteit en vluchtelingen in Nederland. De programmering bestond uit een presentatie van het WE ARE HERE-collectief over ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland, een bruisend debat met jonge politici, een museumbezoek om de Nederlandse koloniale geschiedenis onder de aandacht te brengen, en een workshop over micro-agressies en burgerschap van Senior Fellow Tugba Öztemir. 

HIA Junior Rapportages

Nederlands

In eerdere jaren werd HIA Junior gesteund door: