Skip to content

Vi arbejder for at øge den demokratiske bevidsthed og bygge bro på tværs af fællesskaber gennem internationale uddannelsesprogrammer for unge mennesker, der brænder for social retfærdighed, i deres lokalsamfund såvel som i omverdenen.

Humanity in Action Danmark er del af et internationalt undervisningsnetværk for universitetsstuderende og professionelle fra Europa og USA. Vi arbejder for det liberale demokrati, pluralisme, social retfærdighed og menneskerettigheder, særligt i et transatlantisk perspektiv. Disse værdier søger vi at styrke gennem at uddanne og inspirere unge mennesker til civil ansvarlighed. Udgangspunktet er den historiske og kulturelle kontekst, som uddannelsesprogrammet befinder sig i, det være sig i Danmark, eller i vores partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina, Tyskland, Holland, Polen eller USA. Vi er en lille, men international organisation, der udvælger unge studerende med forskellige baggrunde og identiteter, for gennem vores uddannnelsesprogrammer at øge deres forståelse for egne og andre sociale gruppers perspektiver, og for at inspirere dem til at handle socialt ansvarligt.

Vi tænker over livets og samfundets store spørgsmål og udforsker emner såsom ansvarlighed, værdier, universelle rettigheder og empati for dem, som vi er uenige med.

Vi udvikler Fellowships, studieture, seminarer, workshops og konferencer, der stiller spørgsmål ved de gængse narrativer. Sammen med eksperter fra mange grene af samfundet – den akademiske verden, aktivister, kunstnere, journalister, politikere og erhvervsfolk – diskuterer vores Fellows og Senior Fellows social retfærdighed i Danmark. Vores fokusområder er identitet, menneskerettigheder, minoritet-majoritetsrelationer, migration og diversitet. Gennem årene har vi skabt et fællesskab, der gennem samarbejdende er intenst, interdisciplinært, meningsdannende, omsorgsfuldt, åbent overfor sårbarhed, internationalt og sjovt.

Vi er dybt engagerede i historien, og vi holder kontinuerligt fortiden op mod nutiden, for at lære om fremtiden.

  • Humanity in Action Danmarks vigtigste aktivitet er det årlige sommerakademi, også kaldet Copenhagen Fellowship, der er afholdt siden 1999. Fellowshippet samler danske, franske, tyske, græske, bosniske og amerikanske studerende (såkaldte Fellows) for at diskutere menneskerettigheder og minoritetsproblematikker i en dansk sammenhæng.

Humanity in Action Danmark arrangerer også det såkaldte Lærerakademi samt konferencer og debatarrangementer, der sætter fokus på menneskerettigheder og mindretalsrettigheder.

  • Vores projekter omfatter nationale såvel som internationale konferencer, debatter, seminarer og kulturelle arrangementer med bidrag fra en bred vifte af internationale personligheder.
  • Derudover udgiver Humanity in Action Danmark årligt bøger, udvikler uddannelsesprogrammer for danske unge, tilbyder studieture og arrangerer besøg af unge menneskerettighedsaktivister fra hele verden.

Vejen til vores alumnenetværk, Senior Fellow netværket, går gennem den personlige og intense rejse, som vores Sommerakademi er, samt gennem implementeringen af de individuelle lokalsamfundsprojekter, Action Projects. Netværket er en afgørende støtte for vores Fellows og Senior Fellows, i deres fortsatte civile engagement, og i fremtidige projekter og initiativer.

Humanity in Action Danmark

Humanity in Action Danmark er en bærende del af et fælles, internationalt uddannelsesmiljø for europæiske og amerikanske universitetsstuderende og unge professionelle.

Vi fremme værdier såsom demokrati, pluralisme, social retfærdighed og menneskerettigheder, især i Danmark og i en transatlantisk kontekst.

Vi holder hele tiden fortiden op mod nutiden for at lære om fremtiden.

Vi støtter universitetsstuderende og unge professionelle i deres ønske om at handle socialt ansvarligt gennem at øge deres forståelse for andre sociale gruppers perspektiver, og forbinde dem med hinanden i et international netværk.

Vi arrangerer Fellowships – vores såkaldte Sommerakademi – studieture, seminarer, workshops, debatter og konferencer, der udfordrer de herskende narrativer, ved at se bagom nyhedernes overskrifter og gængse dominerende diskurser.

Sammen med eksperter, fagfolk, aktivister, kunstnere, journalister, politikere, erhvervsfolk og andre, deltager vores Fellows og Senior Fellows i en kritisk debat om social retfærdighed i Danmark. De emner, der optager os, er identitet, menneskerettigheder, social retfærdighed, migration og diversitet.

Gennem mange år har vi opbygget en kultur, der er samarbejdende, intensiv, empatisk, åben overfor sårbarhed, interdisciplinær, meningsdannende, international; og sjov.

Vi tænker over livets og samfundets store spørgsmål – såsom social retfærdighed, værdier, universelle rettigheder samt empati for dem, som vi er uenige med.

 

Vores Almuninetværk

De personlige og intensive uddannelsesprogrammer – samt vores Fellows’ udvikling af deres individuelle projekt, Action Projects – baner vejen for vores aktive alumninetværk: The International Humanity in Action Senior Fellow Community.

Det internationale Humanity in Action-netværk er en afgørende ressource i implementeringen af individuelle projekter og initiativer, når vores Fellows og Senior Fellows videreudvikler deres civile engagement og ansvarlighed.

Humanity in Action Danmark arrangerer løbende projekter og events relateret til menneske- og minoritetsrettigheder

Vores projekter omfatter nationale såvel som internationale konferencer, debatter, seminarer og kulturelle begivenheder i samarbejde med danske og internationale organisationer, akademikere og andre relevante personligheder.

Derudover udgiver Humanity in Action Danmark bøger, udvikler uddannelsesprogrammer for lærere og lærerstuderende, tilbyder studierejser og inviterer løbende menneskerettighedsaktivister fra hele verden til debatarrangementer.

Se vores aktiviteter her.

Humanity in Action - Udover Danmark