Skip to content

Vi arbejder for at øge den demokratiske bevidsthed og bygge bro på tværs af fællesskaber gennem internationale uddannelsesprogrammer for unge mennesker, der brænder for social retfærdighed, i deres lokalsamfund såvel som i omverdenen.

Humanity in Action Danmarks vigtigste aktivitet er det årlige Sommerakademi, the Copenhagen Fellowship. Sommerakademiet har samlet danske, amerikanske, franske, græske, tyske, bosniske, tyrkiske og ukrainske studerende for at diskutere menneskerettigheder og minoritets- majoritetsrelationer i en dansk kontekst siden 1997.

Humanity in Action Danmark

Humanity in Action Danmark er en bærende del af et fælles, internationalt uddannelsesmiljø for europæiske og amerikanske universitetsstuderende og unge professionelle.

Vi fremme værdier såsom demokrati, pluralisme, social retfærdighed og menneskerettigheder, især i Danmark og i en transatlantisk kontekst.

Vi holder hele tiden fortiden op mod nutiden for at lære om fremtiden.

Vi støtter universitetsstuderende og unge professionelle i deres ønske om at handle socialt ansvarligt gennem at øge deres forståelse for andre sociale gruppers perspektiver, og forbinde dem med hinanden i et international netværk.

Vi arrangerer Fellowships – vores såkaldte Sommerakademi – studieture, seminarer, workshops, debatter og konferencer, der udfordrer de herskende narrativer, ved at se bagom nyhedernes overskrifter og gængse dominerende diskurser.

Sammen med eksperter, fagfolk, aktivister, kunstnere, journalister, politikere, erhvervsfolk og andre, deltager vores Fellows og Senior Fellows i en kritisk debat om social retfærdighed i Danmark. De emner, der optager os, er identitet, menneskerettigheder, social retfærdighed, migration og diversitet.

Gennem mange år har vi opbygget en kultur, der er samarbejdende, intensiv, empatisk, åben overfor sårbarhed, interdisciplinær, meningsdannende, international; og sjov.

Vi tænker over livets og samfundets store spørgsmål – såsom social retfærdighed, værdier, universelle rettigheder samt empati for dem, som vi er uenige med.

 

Vores Almuninetværk

De personlige og intensive uddannelsesprogrammer – samt vores Fellows’ udvikling af deres individuelle projekt, Action Projects – baner vejen for vores aktive alumninetværk: The International Humanity in Action Senior Fellow Community.

Det internationale Humanity in Action-netværk er en afgørende ressource i implementeringen af individuelle projekter og initiativer, når vores Fellows og Senior Fellows videreudvikler deres civile engagement og ansvarlighed.

Humanity in Action Danmark arrangerer løbende projekter og events relateret til menneske- og minoritetsrettigheder

Vores projekter omfatter nationale såvel som internationale konferencer, debatter, seminarer og kulturelle begivenheder i samarbejde med danske og internationale organisationer, akademikere og andre relevante personligheder.

Derudover udgiver Humanity in Action Danmark bøger, udvikler uddannelsesprogrammer for lærere og lærerstuderende, tilbyder studierejser og inviterer løbende menneskerettighedsaktivister fra hele verden til debatarrangementer.

Se vores aktiviteter her.

Humanity in Action Denmark arranges year-round projects and events related to human and minority rights

Our projects involve national as well as international conferences, debates, seminars, and cultural events with contributions from a wide range of international personalities.

In addition, Humanity in Action Denmark annually publishes books, develops educational programs for Danish Youth, offers study tours and arranges visits by young human rights activists from all over the world.