Skip to content

Vores mission

Vi arbejder for at fremme menneskerettigheder, mangfoldighed og aktivt medborgerskab i og uden for Danmark

Humanity in Action Danmark arbejder for at skabe inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder.

Det gør vi gennem målrettede uddannelsesprogrammer, der fokuserer på minoriteter og menneskerettigheder, og gennem dannelsen af et netværk af dedikerede unge, der tager et samfundsmæssigt ansvar for at fremme inkluderende samfund.

Humanity in Action er en non-profit NGO, der uddanner, inspirerer og forbinder et globalt netværk af studerende og professionelle for at fremme menneskerettigheder, pluralisme og medborgerskab i deres lokalsamfund rundt omkring i verden. Humanity in Action blev grundlagt som en forening i 2003, men har arrangeret transatlantiske uddannelsesprogrammer siden 1997.

Vi støtter et netværk af mere end 200 danske Senior Fellows, og arrangerer jævnlige debatter, konferencer, workshops og foredrag for Humanity in Action netværket og den bredere offentlighed.

Relateret

Humanity in Action beyond Denmark

Take me to the international Humanity in Action pages: