Skip to content

Senior Fellow Mahir Sijamija predstavio Action projekat na Europskoj noći istraživača 2019

Details

Article

HIA BiH Senior fellow Mahir Sijamija je učestvovao na “Evropskoj noći istraživača 2019” koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine kao dio FP7, sadašnjeg Horizont 2020 programa, na kojem se okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača.

Mahir je predstavio svoj Action project pod nazivom “Nove metode učenja o političkoj participaciji djece i mladih” koji ima za cilj da podstakne djecu i mlade na razmišljanje o aktivnom građanstvu i da probudi interes za političke procese u BiH.

Djeca i mladi su imali priliku da kroz interaktivni alat – igru na ploči razgovaraju međusobom i sa HIA timom o političkoj participaciji i na taj način aktivno uče.